WITAMY W KLUBIE STRZELECKIM COVER

Pierwsze spotkanie założycielskie naszego klubu odbyło się 16 grudnia 2013 roku. Dopiero 24 czerwca zostaliśmy wpisani w Sądzie Rejonowym XII Wydziału KRS w rejestrze przedsiębiorstw i stowarzyszeń pod nr KRS 0000514208 jako Klub Strzelecki COVER, natomiast 1 lipca uzyskaliśmy licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.