Opis

Zajęcia na strzelnicy WARSZAWIANKA !!

Szkolenie przygotowujące do treningów i strzelania praktycznego według przepisów IDPA (International Defensive Pistol Association) – zarówno z broni krótkiej (pistolet, rewolwer), jak i PCC (Pistol Caliber Carbine).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą posiadają już własną broń i chcą rozpocząć przygodę ze strzelectwem praktycznym oraz rozpocząć regularne treningi w Sekcji IDPA KS Cover, odbywające się na Strzelnicy Warszawianka, jak i dla tych, którzy własnej broni jeszcze nie posiadają, ale są w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na broń.

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych:

Część teoretyczna, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z:

  • obowiązującymi w strzelectwie dynamicznym zasadami bezpieczeństwa i bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy
  • podstawowymi przepisami IDPA
  • wymogami dotyczącymi sprzętu strzeleckiego na zawodach IDPA
  • komendami używanymi przez sędziów na zawodach IDPA
  • zasadami punktacji IDPA
  • podstawowymi różnicami pomiędzy przepisami IDPA a PiRO (Pistolet i Rewolwer Obronny)

Część praktyczna na osi strzeleckiej, gdzie uczestnicy będą mogli

  • przećwiczyć wcześniej poznane wiadomości i wykonać trening strzelecki w formule dynamicznej
  • wziąć udział w mini zawodach przeprowadzonych według zasad IDPA

Szkolenie odbywa się na Strzelnicy WARSZAWIANKA przy ul. Merliniego 4.

UWAGA:

Nabór do sekcji IPDA przeznaczony jest także dla osób bez własnej broni i chcących skorzystać z broni,
amunicji oraz niezbędnego osprzętu, zapewnianego przez KS Cover.
Broń i osprzęt w cenie naboru . Dodatkowa opłata za wystrzeloną amunicję ok 100 sztuk , płatność po
naborze  na recepcji 1 szt. 9×19 / 2 PLN

Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie posiadające jeszcze własnej broni palnej, proszone są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej na preferencyjnych warunkach.

Szkolenie poprowadzi Paweł Paluszyński – instruktor strzelectwa sportowego, sędzia strzelecki i Safery Officer IDPA. Aktywnie strzela od roku 2003 – początkowo statycznie pistoletowe dyscypliny olimpijskie. Od kilku lat strzelec dynamiczny – głównie konkurencje pistoletowe (IDPA, IPSC, PiRO).