Opis

Regulamin Pucharu KS COVER IPSC Action Air

  1. Puchar KS Cover IPSC Action Air, zwany dalej Pucharem, prowadzony jest tylko w krajowej klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych oraz kategoriach opisanych w aktualnych przepisach IPSC Action Air.
  2. Zawody w ramach Pucharu organizowane są zgodnie z przepisami i wymaganiami zawodów IPSC Action Air Level 1.
  3. Ogólny wynik w rocznym Pucharze uzyskuje się poprzez zsumowanie czterech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
  4. Medale lub puchary za zajęcie 1 – 3 miejsca w rocznym Pucharze przyznawane są, jeżeli w danej klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników.   
  5. Wszystkie informacje dotyczące zawodów będą publikowane na stronie Klubu Strzeleckiego Cover – www.kscover.pl
  6. W czasie trwania zawodów obowiązuje regulamin strzelnicy z którym każdy zawodnik lub osoba towarzysząca  ma obowiązek zapoznać się.
  7. Wyniki Pucharu zostaną ogłoszone po zakończeniu ostatniej rundy zawodów.