Opis

Klub Strzelecki Cover oraz Zbrojownia Modlin zapraszają na mające się odbyć 2 lipca 2022 zawody IPSC LVL2 na strzelnicy w Modlinie.

Zawody będą rozgrywane w dyscyplinach IPSC: Pistolet, PCC
Liczba torów: 10
Minimalna liczba strzałów: około 170

Lokalizacja:Generała Wiktora Thommée 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
https://goo.gl/maps/mbs3EGnyDfi8oRzz8

Opłata startowa za każdy start: 260PLN (Zawodnicy mogą startować w więcej niż jednej dyscyplinie/klasie – drugą jednak strzela PK)

Zawodnicy mają do wyboru następujące godziny startu:
8:00-11:00 Prematch (zawodnicy zapisani na prematch muszą bezwzględnie pomagać w
resetowaniu torów) – 6 składów po 4 osoby
11:00-15:00 – 10 skłądów po 5 osób
15:00-19:00 – 10 składów po 5 osób

Rejestracja przez practiscore po dokonaniu opłaty przez kscover.pl – link w wiadomości z serwisu kscover po pozytywnym uiszczeniu opłaty.

Na strzelnicy będzie dostępny odpłatny catering, oraz napoje.
Zawodnicy są zobowiązani do pomocy w resetowaniu torów na prośbę sędziego.
Organizator rezerwuje sobie prawo zmiany składów i godzin startu – w przypadku gdyby wymagała tego niska frekwencja w danym przedziale czasowym.

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KLUBU STRZELECKIEGO „COVER ul.Merliniego 4,Warszawa

 

1.CEL ZAWODÓW

-propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Mazowieckiego,

-zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

-doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,

-konsolidacja środowiska strzeleckiego-wyłonienie najlepszych strzelców -zdobywanie odznak strzeleckich

 

2.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 WarszawaTel. 530920940, mail. biuro@kscover.pl

Kierownik zawodów(Match Director): Rafał Pojda, r.pojda@gmail.com

Sędzia Główny zawodów(Range Master):

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Strzelnica Zbrojownia Modlin pod adresem: Generała Wiktora Thommée 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Terminy: 02.07.2022

 

4.PROGRAM ZAWODÓW

Rozgrywane dyscypliny IPSC:

-Pistolet IPSC

-PCC IPSC

 

zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC: https://ipsc-pl.org/ipsc/przepisy

 

5.UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczy strzelcy będący na liście regionu IPSC Polska w tym stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną licencję PZSS.

 

6.KLASYFIKACJA

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji, klasy sprzętowej oraz kategorii.

 

7.NAGRODY

brak

 

8.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową klubu Cover.

 

9.KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem zawodów.

 

10.SPRAWY RÓŻNE

Zawodnicy zapisani na prematch mają bezwzględny obowiązek pomagać w resetowaniu torów. Brak współpracy z sędziami może być podstawą do usunięcia zawodnika z zawodów bez zwrotu wpisowego.

W celu uniknięcia opóźnień zawodnicy zapisani na mecz główni są zobowiązani do pomocy na prośbę sędziego.

 

Organizator pozostawia sobie prawo zmiany harmonogramu zawodów i przypisania zawodników do squadów.

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 1 godzinę od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Strzelecki „Cover” z siedzibą w Warszawie (ul. Okrąg 4 lok. 48, 00-423 Warszawa). Punkt kontaktowy z Administratorem to: daneosobowe@kscover.pl, na który możesz pisać, jeżeli masz pytania lub chcesz się zwrócid do nas ze swoimi wnioskami, prośbami lub żądaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych. Informujemy, że przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i archiwizowanie danych skutkować będzie automatycznym skreśleniem z komunikatów zawodów klubu oraz brakiem możliwości wystawienia zestawienia startów do odnowienia licencji lub uzyskania pozwolenia.

 

STARTOWE W ZAWODACH:

 

-260PLN za konkurencję