Opis

ZŁOTE ZASADY OBRONY KONIECZNEJ
POZIOM II

Użycie broni palnej w samoobronie zawsze odbywa się na czterech płaszczyznach:
prawa, psychologii, taktyki oraz techniki. Mentalność sportowca pozostaw na strzelnicy.

Strzelec sportowy prezentuje swoje umiejętności w ściśle określonych warunkach, wg zasad, które zna, w bezpiecznym dla niego środowisku – bo cele, do których strzela nie próbują pozbawić go życia.

Szkolenie jest przeznaczone dla uczestników Złotych Zasad Obrony Koniecznej poziom I i prowadzone będzie w sposób odzwierciedlający realizm sytuacji wymagających użycia broni krótkiej. Człowiek, który po raz pierwszy staje w obliczu realnej walki z użyciem broni działa pod wpływem bardzo silnego stresu.

Doświadcza gwałtownego bicia serca, przyspieszonego oddechu, drżenia kończyn, znacznego spadku poziomu sprawności palców dłoni oraz tzw. widzenia tunelowego, a zdolność do szybkiej analizy i podejmowania krytycznych decyzji
jest znacznie ograniczona.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu, to między innymi :
Combat Mindset, Situational Awareness, Gun Sensitivity, czy Mental Trigger oraz maksymalne uproszczenie technik .

Program szkolenia i zawartość merytoryczna:
1. Istota samoobrony.
2. Zagrożenia uzasadniające użycie broni palnej.
3. Charakter i dynamika zdarzeń wymagających użycia broni palnej w samoobronie.
4. Aspekty psychologiczne użycia broni palnej.
5. Taktyka użycia pistoletu w samoobronie.
6. Logika leżąca u podstaw doboru technik użycia pistoletu w samoobronie.
7. Postępowanie po użyciu broni palnej.
8. Analiza przypadków, między innymi z udziałem prowadzącego.

Czas trwania.
Szkolenie jednodniowe. Czas trwania około 8 godzin.