W dniach 1-3 maja nasze strzelnice pozostają otwarte