Patent strzelecki krok po kroku

 • Przygotowanie do egzaminu na patent strzelecki prowadzimy tylko dla członków KS COVER
 • Każdy nowy członek KS COVER w ramach opłaty członkowskiej otrzymuje szkolenie i przygotowanie do patentu.
 • W ramach szkolenia praktycznego każda osoba przechodzi 6 treningów z instruktorem na których:
  • nauczy się bezpiecznego posługiwania bronią i strzelania
  • zapozna się z przebiegiem egzaminu na patent
 • Egzamin obejmuje:
  • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
  • część praktyczną: pistolet, karabin oraz strzelba
 • Warunki uczestnictwa w egzaminie:
   • ukończone 18 lat
   • minimum 3 miesięczny staż w klubie
   • ukończony kurs na patent strzelecki
   • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego
   • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzaminu)
 • Po zdanym patencie wnioskujemy o wydanie pierwszej licencji zawodniczej na stronie w portal.pzss.org.pl w zakresie w jakim zdaliśmy egzamin na patent
  • LICENCJA ZAWODNICZA MUSI BYĆ ODNAWIANA CO ROK
  • Odnowienie licencji odbywa się poprzez start w zawodach strzeleckich a także przez stronę portal.pzss.org.pl. Minimalna ilość startów:
   • 4 w konkurencji wiodącej (pistolet / karabin / strzelba)
   • Po 2 starty na każdą konkurencje dodatkową (jeśli mamy minimum 4 starty w pistolecie to musimy minimum zrobić 2 starty w konkurencji karabinowej i minimum 2 starty w konkurencji strzelby)
   • Ważne by zawody w których startujemy były wpisane do kalendarza zawodów WMZSS – wszystkie zawody organizowane przez KS COVER są wpisane do kalendarza PZSS i służą do przedłużania licencji.