Zapraszamy na zajęcia przygotowujące do zawodów podczas których trenujemy naszą kadrę do startów w zawodach.

Strzelanie Statyczne

Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do różnych tarcz. Nasz klub strzelecki
z sukcesem wystawia swą kadrę w zawodach na arenie krajowej i z roku na rok odnosimy co raz większe sukcesy.

Konkurencje w jakich m.in. startują nasi klubowicze to:

Ppn 60 – 10 m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów; Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm. Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy oddają po jednym strzale do tarczy papierowej. Mężczyźni, kobiety, seniorzy, seniorki, juniorzy i juniorki oddają 60 strzałów ocenianych, juniorzy młodsi i juniorki młodsze oddają 50 strzałów, natomiast młodzicy i młodziczki oddają 40 strzałów ocenianych.

Kpn 60 – 10 m Karabin pneumatyczny 60 strzałów; Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania – 10 m. Informacje dotyczące liczby strzałów ocenianych w poszczególnych kategoriach wiekowych są identyczne jak w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Psp 30 + 30 – 25 m Pistolet sportowy 30+30 strzałów ; Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów). Część dokładna: 6 serii po 5 strzałów do tarczy której czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm. Odległość strzelania – 25 m. Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm . Zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy. Po części dokładnej, po kilkugodzinnej przerwie, rozpoczyna się część szybka, polegająca na oddaniu 6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Czarne pole tarczy ma średnicę 500 mm, a dziesiątka 100 mm. Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na

3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał. Następnie tarcza zamyka się na 7 sekund – widoczna jest tylko krawędź tarczy.

W części szybkiej zawodnik oddaje w tym rytmie 30 strzałów ocenianych.

Pcz 30 + 30 – 25 m Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strzałów;

Konkurencja jest podobna do Psp 30+30. Różnica polega na innym rodzaju broni i amunicji. W konkurencji pistolet centralnego zapłonu strzela się z broni o kalibrze od 7,62 mm do 9,65 mm i naboi centralnego zapłonu.

Pst 3×20 – 25 m Pistolet standard 3×20 strzałów; konkurencja podzielona jest na 3 części. W każdej części są cztery 5-strzałowe serie. W pierwszej części na każdą serię zawodnik ma 150 sekund, w drugiej 20 sekund, a w trzeciej 10 sekund. Podobnie jak w przypadku pistoletu sportowego zawodnik strzela, gdy tarcza zwrócona jest w jego stronę lub świeci się zielone światło.

Pdw 60 – 50 m Pistolet dowolny 60 strzałów; Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm. Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 10 strzałów do jednej tarczy. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem.

Psz 2×30 – 25 m Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów ; konkurencja podzielona jest na dwie takie same części po 30 strzałów każda. W każdej części jest sześć 5-strzałowych serii. Te sześć serii podzielone jest na 3 pary. W każdej parze czas na strzelenie serii jest różny. W pierwszej parze zawodnik ma 8 s na wystrzelenie jednej serii, w drugiej ma na serię 6 s, a w trzeciej tylko 4 s. W tej konkurencji każdy strzał jest oddawany do osobnej tarczy; oznacza to, że w czasie strzelania serii zawodnik musi przenosić przyrządy celownicze pistoletu ze środka jednej tarczy na następną. Tak jak w pistolecie sportowym możliwość oddawania strzałów sygnalizowana jest przez zielone światło odpowiedniego urządzenia lub obrócenie tarcz w kierunku zawodnika.

Kdw 60l – 50m Karabin dowolny 60 strzałów leżąc; Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm. Odległość strzelania – 50 m. Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 1 strzale do jednej tarczy.

Kdw 3×40 – 50m Karabin dowolny 3×40 strzałów; Konkurencja polega na oddaniu po 40 strzałów ocenianych w trzech postawach strzeleckich: klęczącej, leżącej i stojącej do tarcz takich jak w konkurencji karabin sportowy – 50 m

Trap 125 – mężczyźni / Trap 125 – kobiety; Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25-26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich.

Skeet 125 – mężczyźni / Skeet 125 – kobiety; Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek. Do rzutka można oddać tylko jeden strzał. Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej) i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m. Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki. Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko. Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo poruszając się od strony lewej do prawej.

Zapraszamy do galerii gdzie można zobaczyć fotorelacje z naszych startów.

W kalendarzu zamieszczamy również informację o najbliższych zawodach zarówno organizowanych przez nasz klub jak i informację o zawodach krajowych.