Klika słów o nas

Pierwsze spotkanie założycielskie naszego klubu odbyło się 16 grudnia 2013 roku. Dopiero 24 czerwca zostaliśmy wpisani w Sądzie Rejonowym XII Wydziału KRS w rejestrze przedsiębiorstw i stowarzyszeń pod nr KRS 0000514208 jako Klub Strzelecki COVER, natomiast 1 lipca uzyskaliśmy licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Licencja daje nam możliwość zrzeszania osób, które w przyszłości będą mogły podejść do egzaminu na patent strzelecki, a po zdaniu egzaminu, ubiegać się o licencję zawodniczą PZSS.

Jako Klub Strzelecki z Warszawy możemy także organizować różnego rodzaju zawody strzeleckie dla osób uprawiających strzelectwo sportowe. Podstawą do występowania z podaniem o własną broń do celów sportowych jest członkostwo w klubie strzeleckim oraz posiadanie patentu i licencji zawodniczej PZSS.

Warto zatem dołączyć do nas, aby rozpocząć wspólną przygodę do realizacji swojej pasji. szeroka, Warto zatem dołączyć do nas, aby rozpocząć wspólną przygodę do realizacji swojej pasji. Działalność naszego klubu jest szeroka a jej profil oraz prawa i obowiązki członków zawarte są w Statucie Stowarzyszenia.

U nas z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie… Łączymy ludzi o różnych temperamentach, wywodzących się z odmiennych środowisk. Przy współpracy ze strzelnicami nie tylko w Warszawie każdy może sobie postrzelać z: pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.