Zalety członkostwa KS COVER

 • obniżenie opłat za korzystanie ze strzelnic sportowych Strzelnica Warszawianka przy ul. Merliniego 4 oraz Strzelnica AWF na terenie AWF przy ul. Marymoncka 34
 • szkolenie w zakresie strzelectwa na najwyższym poziomie przez instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne pod kątem egzaminu na patent strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • możliwość wystąpienia o licencję strzelecką Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • możliwość startu w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub
 • merytoryczna pomoc przy kompletowaniu dokumentów związanych z wystąpieniem o własną broń do celów sportowych i kolekcjonerskich
 • integrowanie się ze środowiskiem strzeleckim, wymiana doświadczeń
 • podnoszenie umiejętności strzeleckich
 • możliwość organizowania wszelkiego rodzaju imprez i spotkań o charakterze prywatnym na preferencyjnych warunkach.

Ponad to każdy nowy członek (nie posiadający patentu strzeleckiego) przystępujący do klubu ponosi opłatę wpisowego, która zawiera:

 • teoretyczne szkolenie z bezpieczeństwa i obsługi broni palnej,
 • praktyczne szkolenie z broni sportowej
 • trening strzelecki z wykorzystaniem 250 szt. am. kal. 5,6mm z pistoletu i karabinu,
 • trening strzelecki z wykorzystaniem 25 szt. am. kal. 12/70 – strzelanie m.in. do rzutków,
 • legitymację członkowską,
 • materiały szkoleniowe ( kliknij ) niezbędne do przygotowania się do egzaminu na patent strzelecki,
 • merytoryczną pomoc we wszelkich problemach związanych z działalnością KS „COVER”
 • każdy nowy klubowicz otrzymuje koszulkę z logiem klubu, kubek i smyczkę w barwach klubowych

Umów się na spotkanie by poznać więcej szczegółów i wypełnić deklarację członkowską

tel. +48 530-920-940