Oferta dla klubowiczów

Co daje członkostwo

 • obniżenie opłat za korzystanie ze strzelnic sportowych Strzelnica Warszawianka przy ul. Merliniego 4 oraz Strzelnica AWF na terenie AWF przy ul. Marymoncka 34

 • szkolenie w zakresie strzelectwa na najwyższym poziomie przez instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne pod kątem egzaminu na patent strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

 • możliwość wystąpienia o licencję strzelecką Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

 • możliwość startu w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub

 • merytoryczna pomoc przy kompletowaniu dokumentów związanych z wystąpieniem o własną broń do celów sportowych

 • integrowanie się ze środowiskiem strzeleckim, wymiana doświadczeń

 • podnoszenie umiejętności strzeleckich

 • możliwość organizowania wszelkiego rodzaju imprez i spotkań o charakterze prywatnym na preferencyjnych warunkach.

Ponadto:

 • każdy nowy członek (nie posiadający patentu strzeleckiego) przystępujący do klubu ponosi opłatę wpisowego, która zawiera:

 • teoretyczne szkolenie z bezpieczeństwa i obsługi broni palnej,

 • praktyczne szkolenie z broni sportowej

 • trening strzelecki z wykorzystaniem 250 szt. am. kal. 5,6mm z pistoletu i karabinu,

 • trening strzelecki z wykorzystaniem 25 szt. am. kal. 12/70 – strzelanie m.in. do rzutków,

 • legitymację członkowską,

 • materiały szkoleniowe niezbędne do przygotowania się do egzaminu na patent strzelecki,

 • merytoryczną pomoc we wszelkich problemach związanych z działalnością KS „COVER”