Opis

Treningi przeznaczone dla osób, które jeszcze nie strzelały w ruchu z broni palnej, ale chcą rozpocząć przygodę ze strzelaniem praktycznym i zostały przeszkolone w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa na kursie organizowanym przez KS Cover.

Zajęcia dla osób z naboru do sekcji IDPA z dnia 11 lutego oraz 11 marca 2023.

Będziemy wspólnie trenować i przygotowywać się do zawodów w formule IDPA (International Defensive Pistol Association) oraz – z racji podobieństw – PiRO (Pistolet i Rewolwer Obronny), która stanowią ciekawe połączenie strzelania czysto sportowego z elementami strzelania bojowego.

Treningi przeznaczone są także dla osób bez własnej broni i chcących skorzystać z broni, amunicji oraz niezbędnego osprzętu, zapewnianego przez KS Cover.
Broń i osprzęt w cenie treningu . Dodatkowa opłata za wystrzeloną amunicję, płatność po treningu na recepcji 1 szt. 9×19 / 2,5 PLN.
Na treningach strzela się  ok 150 sztuk amunicji. 

W trakcie treningów omówione i przećwiczone zostaną takie elementy jak:

– zasady bezpieczeństwa na treningu strzeleckim i podczas zawodów IDPA,
– komendy używane w trakcie zawodów IDPA,
– zasady punktacji (standardowa i limitowana),
– prawidłowa postawa i chwyt broni,
– dobywanie broni w 3 różnych kondycjach (załadowany przeładowany,
załadowany nieprzeładowany, niezaładowany),
– strzelanie z wykorzystaniem zasłon,
– strzelanie w kolejności taktycznej i sekwencji taktycznej,
– strzelanie dubletów
– podejmowanie broni ze stolika,
– wymiany magazynków (taktyczna i techniczna) z odzyskiem i bez,
– strzelanie w ruchu (przemieszczając się do przodu, do tyłu na boki),
– strzelanie jedną ręką (dominująca i wspomagającą),
– strzelanie jedną ręką z obciążeniem drugiej,
– strzelanie w wymuszonych postawach (siedząc, klęcząc, leżąc),
– strzelanie torów strzeleckich z wykorzystaniem zdobytych umiejętności,

Zajęcia poprowadzi Paweł Paluszyński – instruktor strzelectwa sportowego, sędzia strzelecki, Safety Officer IDPA, aktywnie strzela od roku 2003 – początkowo statycznie pistoletowe dyscypliny olimpijskie. Od kilku lat strzelec dynamiczny – głównie konkurencje pistoletowe (IDPA, IPSC, PiRO).