Opis

Sekcja II Taktyczno-Obronna (Zaawansowani)

Terminy i szkolenia:

 • 14.05 – Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 1 (Zaawansowani)
 • 28.05 – Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 2 (Zaawansowani)
 • 04.06 – Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 3 (Zaawansowani)
 • 11.06 – Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 4 (Zaawansowani)
 • 18.06 – Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 5 (Zaawansowani)
 • 02.07- Sekcja I i II Taktyczno-Obronna – Szkolenie 6 (Zaawansowani)

Plany szkoleniowe:

Plan Szkoleniowy 14.05.2024 – Szkolenie Nr 1
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej

Plan Szkoleniowy 28.05.2024 – Szkolenie Nr 2
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej

Plan Szkoleniowy 04.06.2024 – Szkolenie Nr 3
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej

Plan Szkoleniowy 11.06.2024 – Szkolenie Nr 4
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej

Plan Szkoleniowy 18.06.2024 – Szkolenie Nr 5
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej

Plan Szkoleniowy 02.07.2024 – Szkolenie Nr 6
do przeprowadzenia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki WS wprowadzenie część praktyczna

I. TEMAT: pistolet zaawansowany, wprowadzenie i omówienie,
prowadzenie ognia do celów stałych, szkolenie na pistolecie kurkowym i
bezkurkowym.

II. CELE ZAJĘĆ:

 • Przypomnienie z pistoletu podstawowego i średnio zaawansowanego
 • Omówienie zasad wymiany magazynka w różnych sytuacjach
 • Praktyczne usuwanie zacięć na broni krótkiej
 • Zaawansowane postawy strzeleckie
 • Strzelanie w ruchu
 • Omówienie i pokazanie pracy na zasłonach/barykadach
 • Strzelanie klęcząc
 • Strzelanie z ręki prawej i lewej
 • Strzelanie w dwuosobowych teamach
 • Weryfikacja celów
 • Strzelecki Egzamin z pistoletu podsumowanie

III. FORMA: zajęcia praktyczne
IV. CZAS: 2×60 min. (21:15 do 23:15)
V. MIEJSCE: Strzelnica „WARSZAWIANKA” klub strzelecki „COVER”
VI. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA: min. 200szt na osobę, ochronniki wzroku i słuchu, notatnik, ołówek, nakolanniki, rękawiczki, 4 magazynki do broni krótkiej