Zawody IPSC Action Air 18.05.2024

45.00

12 w magazynie

18 maja 2024 | 09:00 – 14:00
Strzelnica pneumatyczna Chrobry

12 w magazynie

Opis

Sprawdź na który SQUAD możesz się zapisać: https://practiscore.com/aa-cover-cup-2024-ipsc-l1-r3/squadding

Miejsce i data:

18 maja 2024
09:00 – 14:00

Strzelnica AWF
Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Opłata za start:

  • Handgun – 45 zł
  • Rifle/PCC (konkurencja łączona) – 45 zł

Wypożyczenie sprzętu strzeleckiego Handgun (Opłata tylko gotówką na miejscu):

  • Dla Gości – 40 zł
  • Dla klubowiczów – 30 zł

Po opłacie zawodnik otrzyma zwrotnego e-maila  z linkiem do rejestracji w practiscore.com / czasem trzeba zajrzeć do spamu w swojej skrzynce e-mail /

1. CEL ZAWODÓW
– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Mazowieckiego
– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich
– konsolidacja środowiska strzeleckiego
– wyłonienie najlepszych strzelców
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa
tel: 530920940, e-mail: biuro@kscover.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
– Strzelnica kryta AWF, umiejscowiona obok bud.12, na terenie kampusu Akademii Wychowania
Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie.
– Strzelnica pneumatyczna Chrobry, ul. Szolc-Rogozińskiego 1 w Warszawie.
– Strzelnica kryta Warszawianka, umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy ul.
Merliniego 4 w Warszawie.
Terminy:
zgodnie z kalendarzem: https://kscover.pl/kalendarz/
4. PROGRAM ZAWODÓW
Strzelania będą odbywać się metodą zmianową, w grupach, których przedziały godzinowe będą opisane w
formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla każdej rundy zawodów.
Rozgrywane konkurencje wg przepisów IPSC: Pistolet Action Air, Karabin Action Air oraz PCC Action Air
https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/przepisy-2024*:
– Handgun
– Rifle/PCC (konkurencja łączona)
Liczba torów: 3-5 (zazwyczaj 4)
Minimalna liczba strzałów: 50-70 (zazwyczaj około 60)
5. UCZESTNICTWO
Do startu nie jest wymagana licencja zawodnicza.
W zawodach można startować w obydwu konkurencjach.
6. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. Zawodnik może
wziąć udział w obydwu konkurencjach.
W ramach konkurencji Action Air Handgun prowadzone są następujące klasy sprzętowe:
– Standard
– Open
– Production
– Production Optics
– Classic
W ramach konkurencji łączonej Rifle/PCC (wspólna klasyfikacja dla obydwu konkurencji) prowadzone są
następujące klasy sprzętowe:
– Standard (Iron)
– Open (Optics)
W każdej klasie prowadzone są wszystkie kategorie dodatkowe, natomiast w obydwu konkurencjach
prowadzona jest łączona klasyfikacja Drużyn Rodzinnych (zgodnie z odpowiednimi przepisami IPSC Action
Air).
Do otwarcia każdej konkurencji, klasy i klasyfikacji minimalna liczba zawodników lub drużyn wynosi 3.
W przypadku startu w dwóch konkurencjach, członek Drużyny Rodzinnej przed rozpoczęciem zawodów
deklaruje Sędziemu Głównemu (RM) która konkurencja ma być brana pod uwagę do klasyfikacji drużynowej.
7. NAGRODY
We wszystkich klasach i klasyfikacjach za miejsca I – III dyplomy.
Odbiór dyplomów w dniu zawodów lub po wcześniejszym zgłoszeniu, na strzelnicy AWF.
8. KLASYFIKACJA RANKINGOWA
W klasyfikacji końcowej IPSC Action Air COVER CUP liczonych jest 6 najwyższych wyników ze wszystkich 8
rund.
Dla najlepszej trójki w każdej klasie i klasyfikacji końcowej IPSC Action Air COVER CUP wręczone będą
puchary. Organizator dopuszcza również wręczanie nagród rzeczowych.
9. ZGŁOSZENIA
Zapisy on-line na stronie: https://kscover.pl/sklep/zapisy-na-zawody-ipsc/
Na dalszym etapie rejestracji wymagane będzie posiadanie konta w systemie https://practiscore.com/
10. KOSZTY UCZESTNICTWA
– 45zł / konkurencja
– 40zł / wypożyczenie sprzętu strzeleckiego do klasy Handgun Standard/Open
(10zł RABAT dla Klubowiczów COVER’a)
Brak stawienia się na zawodach oznacza przepadek wpisowego na rzecz organizatora.
11. REKLAMACJE
Uprzejmie informujemy, że termin wnoszenia reklamacji (protestów) wyników upływa 10 minut po zakończeniu
strzelań danej grupy. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
12. SPRAWY RÓŻNE
– * W klasie Handgun Standard dopuszczona jest konstrukcja AAP01.
– * W konkurencji Handgun dopuszczone są kabury z blokadą spustu/kabłąka, o ile zwolnienie blokady
jest w nich możliwe innym palcem niż palec spustowy, oraz kabura jest zgodna z pozostałymi
przepisami.
– * W klasie łączonej Rifle/PCC dopuszczone są repliki o napędzie elektrycznym. W ich przypadku
rozładowanie polega na oddaniu dwukrotnego strzału kontrolnego, a następnie zabezpieczeniu repliki.
Każdorazowe odłączanie zasilania nie jest wymagane.
– W razie startu w obydwu konkurencjach, w miarę możliwości zalecany jest start w osobnych
przedziałach godzinowych dla każdej konkurencji.
– Organizator zastrzega sobie możliwości drobnych zmian w regulaminie.

Tytuł

Przejdź do góry